Pojištovny

Informace z pojištoven

AXA Group dosáhla v roce 2008 čistého zisku ve výši 923 milionů eur

By admin • Feb 20th, 2009 • Category: AXA

Praha, 20. února 2009
AXA Group, jedna z největších finančních skupin na světě, včera (19. února) v Paříži oznámila své výsledky za loňský rok. Čistý zisk dosáhl i přes celosvětovou finanční krizi 923 milionů eur. Celkové příjmy přesáhly 91 miliard eur, příjmy z neživotního pojištění dokonce oproti roku 2007 vzrostly. V rámci ukazatele platební schopnosti Solvency I vykázala AXA Group přebytek 6 miliard eur, což dokazuje její stabilitu a připravenost odolávat i případným dalším otřesům finančního trhu.
„Události roku 2008 byly naprosto bezprecedentní a turbulence finančního trhu zatřásly i naším odvětvím. Nepříznivá situace se pochopitelně projevila i na výsledcích AXA Group, která však prokázala značnou odolnost a její ukazatele platební schopnosti, zadluženosti a likvidity jsou i nadále na velmi dobré úrovni. AXA Group je jedním z mála subjektů na trhu s vykázaným ziskem,“ uvedl Henri de Castries, předseda představenstva AXA Group.
Čistý zisk dosáhl 923 milionů eur, což znamená meziroční pokles o 83 %. Výrazně ho však snížila účetní pravidla IFRS založená na principu mark-to-market (oceňování aktiv aktuální tržní cenou) v kombinaci s poklesem cen korporátních dluhopisů. Bez dopadů tohoto faktoru by čistý zisk dosáhl téměř 2,8 miliard eur, což by lépe vypovídalo o skutečném stavu AXA Group.
Celkové příjmy skupiny dosáhly 91,2 miliard eur, pouze o 2 % méně než v předloňském roce. Na dobrém výsledku má zásluhu především segment neživotního pojištění, kde se celkové příjmy zvýšily na 26 miliard eur (meziroční nárůst o 3 %).
AXA Group stále disponuje dostatkem kapitálu i pro případ, že krize bude pokračovat delší dobu. Solventnost (podle ukazatele Solvency I) dosáhla hodnoty 127 %, v tomto ohledu je AXA Group v přebytku 6 miliard euro. Dle ukazatele Solvency II dosáhla solventnost dokonce 145 %.
Na valné hromadě 30. dubna bude navržena výplata dividendy ve výši 0,4 eura na akcii. Pay-out ratio ve výši 25 % je kompromisem mezi požadavkem opatrného kapitálového managementu a dlouhodobým záměrem AXA Group vyplácet dividendy ve výši 40 až 50 % zisku.
„Rok 2009 přinese bezpochyby další výzvy a AXA Group je na ně připravena. Věřím, že díky dobré práci našich zaměstnanců, naší flexibilitě, diverzifikaci a důvěře klientů z této nás současné události do budoucna ještě posílí,“ shrnul Henri de Castries.

Tagged as: , , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.