Pojištovny

Informace z pojištoven

Česká pojišťovna přichází s novým pojištěním složenek

By admin • Mar 3rd, 2009 • Category: Česká pojišťovna
Praha (2. března 2009) - Česká pojišťovna začala jako první v zemi nabízet tzv. pojištění složenek. Při jeho sjednání je pak ztráta zaměstnání považována za pojistnou událost, stejně jako pracovní neschopnost, kterou zapříčiní nemoc nebo úraz. ČP v těchto případech  prostřednictvím své dceřiné společnosti ČP ZDRAVÍ za klienta zaplatí výdaje na nájem či podnájem, odběr elektřiny, plynu a vody, školné na různé typy škol a podobně.
V době narůstající nezaměstnanosti přichází ČP ZDRAVÍ s pojištěním pravidelných výdajů, které si mohou sjednat lidé od 18 do 60 let ve třech měsíčních limitech pojistného plnění – 5 tisíc, 10 tisíc a 15 tisíc korun. Peníze pak budou dostávat na základě vyplněného tiskopisu, ke kterému přiloží ještě doklad z pracovního úřadu nebo kopii potvrzení o pracovní neschopnosti od lékaře a přehled svých výdajů za poslední tři měsíce. Vše je třeba odeslat nejpozději do 60 dnů od vzniku pracovní neschopnosti nebo ztráty stálého zaměstnání.
„Pojištění složenek dává lidem jistotu, že i v době ztráty zaměstnání nebo nemoci budou schopni platit své závazky řádně a včas,“ tvrdí obchodní ředitel ČP ZDRAVÍ Petr Jícha. „Cena se pohybuje od 178 korun měsíčně a pojištění bude vypláceno bez ohledu na výši odstupného od bývalého zaměstnavatele. “Důvodem pojistné události může být kromě nemoci či úrazu také zánik pracovního místa pro nadbytečnost, což je nejčastější příčina současné nezaměstnanosti. Pojistku ale mohou využívat i ti, kteří ze zdravotních důvodů, nebo kvůli insolventnosti ukončili samostatnou výdělečnou činnost.
Podle jedné z posledních studií Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR se lidé nejvíce obávají právě nezaměstnanosti (32 procent) a nemoci (23 procent). Přírodní katastrofy je oproti tomu příliš neděsí, protože s pouhými dvěma procenty zaujaly jedno z posledních míst v pomyslné tabulce lidských obav. Vyšší míru nezaměstnanosti než je republikový průměr (6,8 procenta) letos v lednu vykázalo 45 okresů. Nejvyšší byla tradičně v okresech Most (14,1 %), Jeseník (13,6 %), Karviná a Znojmo (shodně 12,6 %), Bruntál a Děčín (shodně 12,4 %) a Hodonín (12,3 %).
Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.