Pojištovny

Informace z pojištoven

Kooperativa rozeslala přes půl milionu potvrzení ke snížení daní

By admin • Mar 3rd, 2009 • Category: Kooperativa pojišťovna

Přes 3,8 miliardy korun si od svého daňového základu mohou odečíst klienti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, kteří mají uzavřeno soukromé životní pojištění splňující podmínky daňového zvýhodnění. Kooperativa během ledna rozeslala přibližně 520 tisíc těchto potvrzení, což představuje meziroční nárůst o 5 procent. “Je zjevné, že klienti možnosti odečíst si zaplacené pojistné od daňového základu masivně využívají a tento fakt sehrál v posledních pěti letech výraznou roli při rozvoji pojistného trhu v ČR,” uvedl šéf pojištění osob Kooperativy Filip Král.

Pojistník si může od základu daně odečíst pojistné v maximální výši 12 000 Kč za rok. Průměrně na jedno potvrzení vydané Kooperativou vychází 7 300 Kč, které si pojistník odečte z daňového základu za rok 2008. Průměrná výše pojistného odečitatelného z daňového základu dlouhodobě mírně roste. “Tento fakt souvisí s pozvolným růstem průměrného pojistného v ČR, což je určitě dobrá zpráva - pojistná ochrana občanů se zvyšuje a životní pojištění u nás začíná hrát stejně důležitou roli jako ve vyspělých zemích Evropy i světa,” doplnil Král.

Nárok na daňový odpočet zaplaceného pojistného má každý pojistník, který splní zákonem stanovené podmínky - mimo jiné pojistníkem a pojištěným je jedna a tatáž osoba, pojistná smlouva trvá minimálně 5 let a výplata plnění z pojistné smlouvy je minimálně v 60 letech věku klienta.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, je druhou největší pojišťovnou v ČR. V současné době má více než 300 obchodních míst a produkty Kooperativy lze sjednat i v pobočkách České spořitelny. Klientům je k dispozici dále několik tisíc externích spolupracovníků, nonstop zelená linka 800 105 105 a internetové stránky www.koop.cz. Firma má základní kapitál tři miliardy Kč a loni dosáhla předepsaného pojistného 29 miliard Kč a zisku po zdanění jedna miliarda Kč.

Kooperativa je součástí Vienna Insurance Group - jedné z vedoucích pojišťovacích skupin v zemích střední a východní Evropy, jejíž akcie jsou obchodovány na burzách ve Vídni a v Praze. Mimo kmenového trhu v Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím svých dceřiných společností aktivní v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Kromě toho má pobočky v Itálii a ve Slovinsku. Koncern je na rakouském trhu zastoupen Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung. Dále vlastní minoritní podíl ve Wüstenrot Versicherung.

Tagged as: ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.