Pojištovny

Informace z pojištoven

Kooperativa z povodní registruje 900 škod za 130 milionů korun

By admin • Sep 17th, 2009 • Category: Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v souvislosti s povodněmi, které ČR trápí od 24. června, registruje již téměř 900 škod za celkem 130 milionů Kč. Největší objem škod je nahlášen v Moravskoslezském kraji za 52 milionů korun. K nejvíce postižené Moravě přibyly po víkendu i ohrožené oblasti v jižních a středních Čechách.

Všichni klienti mohou škody nahlásit na zelené nonstop lince Kooperativy 800 105 105, on-line na www.koop.cz či na libovolném obchodním místě firmy. Kooperativa intenzivně pracuje na mapování a sčítání škod, které likvidátoři pojišťovny v terénu operativně řeší. Další pracovníci Kooperativy spolupracují přímo v postižených oblastech s místními samosprávami, kde lidem postiženým povodněmi všemožně pomáhají, jak s vyplňováním dokumentů k nahlášení škod, tak s jinými problémy.

Kooperativa je připravena klientům postiženým záplavami vyplatit zálohy na pojistná plnění. Pracovníci pojišťovny se pohybují v zasažených oblastech a po prohlídce škody jsou připraveni v naléhavých případech vyplatit poškozeným zálohu. Některé rodiny jsou skutečně v tísni a potřebují, abychom reagovali velice rychle, proto naši likvidátoři pracovali také během uplynulého víkendu.

Pro usnadnění vyřízení škodní události Vám doporučujeme následující postup:

  • zabraňte zvětšování rozsahu škody,
  • nahlaste škodní událost na bezplatnou telefonní linku 800 105 105
  • pořiďte fotodokumentaci škody,
  • vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí,
  • je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.),
  • zasažené věci nepodléhající zkáze ponechejte pro prohlídku pracovníkem pojišťovny,
  • poškozené zaplavené věci vysušte, elektrické spotřebiče nezapínejte a zabezpečte posouzení odbornou opravnou.

U podnikatelů je navíc potřeba pojišťovně předat:

  • Účetní evidenci zasažených věcí - inventární soupisy s vyznačením zasažených věcí, cenami, stářím a odhadem poškození,
  • účetní stavy majetku (zásob, movitého a nemovitého majetku), z doby bezprostředně před vznikem škody.

Pracovníci Kooperativy dohodnou s klienty termín prohlídky respektive další postup.
Zajištěním uvedených kroků přispějete k urychlenému a bezproblémovému vyřízení své
škodní události.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, je druhou největší pojišťovnou v ČR. V současné době má více než 300 obchodních míst a produkty Kooperativy lze sjednat i v pobočkách České spořitelny. Klientům je k dispozici dále několik tisíc externích spolupracovníků, nonstop zelená linka 800 105 105 a internetové stránky www.koop.cz. Firma má základní kapitál tři miliardy Kč a v roce 2008 dosáhla předepsaného pojistného 31 miliard Kč a zisku po zdanění 1,2 miliardy Kč.

Kooperativa je součástí Vienna Insurance Group jedné z vedoucích pojišťovacích skupin v zemích střední a východní Evropy, jejíž akcie jsou obchodovány na burzách ve Vídni a v Praze. Mimo kmenového trhu v  Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím svých dceřiných společností aktivní v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii,  Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Kromě toho má pobočky v Itálii a ve Slovinsku. Koncern je na rakouském trhu zastoupen Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung. Dále vlastní minoritní podíl ve Wüstenrot Versicherung.

Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.