Pojištovny

Informace z pojištoven

Namodelujte si svoji Perspektivu on-line

By admin • Feb 20th, 2009 • Category: Kooperativa pojišťovna

Kooperativa umístila na své webové stránky www.koop.cz unikátní moderní konfigurátor investičního životního pojištění, který umožňuje on-line modelaci vývoje klientem zvolené investiční strategie. Pro všechny klienty, ať už stávající nebo ty, kteří se teprve rozhodují, zda investiční pojištění uzavřít, nabízí konfigurátor investiční dotazník, který všem zájemcům o investování umožní určit jejich sklon k riziku. Na základě dotazníku je pak nakonfigurováno takové složení investičních fondů, které odpovídá investičnímu profilu klienta. Samozřejmostí je rovněž doplnění investic o riziková připojištění (riziko smrti, tělesného poškození úrazem, smrti úrazem, trvalých následků úrazu, atp.), z nichž si klient může on-line vybrat ta, která jsou pro něj vhodná včetně příslušných pojistných částek. Konfigurátor pak velmi přesně namodeluje průběh celého pojištění včetně předpokládaného zvodnocení. Podle prvních ohlasů klienti tento nástroj na modelaci investičního životního pojištění Perspektiva oceňují velmi kladně především pro jeho přehlednost a šíři možností, které poskytuje. Unikátní konfigurátor najdete na homepage stránek Kooperativy www.koop.cz či přímo na adrese http://www.koop.cz/konfigurator-zivotniho-pojisteni/index.html.

Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.