Pojištovny

Informace z pojištoven

Příležitost pro poradce

By admin • Feb 27th, 2009 • Category: AEGON

Krize prokáže význam kvalitního poradenství a kvalitních produktů

Na číslech z pojistného trhu za 3. čtvrtletí se tak často zmiňovaná a v médiích tolik populární finanční krize zatím neprojevila. Zajímavé bude sledovat výsledky za poslední čtvrtletí. Dopad by však nemusel být nijak zásadní.
Poptávka po pojistných produktech je relativně málo závislá na ekonomickém cyklu, takto tomu bylo i v letech 1997–8 či 2001–2. Potřeba pojistit si majetek není o nic menší, pokud se ekonomice zrovna daří hůře. Zajistit se proti zásadním životním rizikům, nutnost mít rozumné pojištění proti úrazům a proti trvalým následkům úrazů platí stále.

Dobrý poradce dokáže pro klienta ze situace vytěžit

Když jdou křivky nahoru, všichni si myslí, že půjdou nahoru stále – poradci mají snadnější práci, všichni chtějí investovat. Když se křivky zlomí a jdou dolů, nepoučený klient propadne panice.
V tuto chvíli jen správný poradce dokáže klientovi vysvětlit, že nejde o konec světa, že je dobře, že investuje pravidelně a v menších částkách a že právě nyní je vhodná doba k levným nákupům, na kterých se po krizi nejvíce vydělá.
Krize může být zároveň impulzem k většímu důrazu na pojistnou složku pojišťovacích produktů. Navíc již nyní lze na trhu vysledovat posun k produktům s nízkými náklady, vysokou mírou transparentnosti a významnou přidanou hodnotou pro klienta. Právě takové produkty začínají konečně (a zaslouženě) sbírat ocenění v prestižních soutěžích Zlaté koruny či Banky roku.
Jsem přesvědčen o tom, že v zájmu pojišťoven (a finančních institucí obecně) je vzdělaný klient, který rozumí základům osobních financí a elementárním prvkům fungování ekonomiky. Takový klient vnímá výhody produktů, které si pořídil, je méně náchylný k panice a neuváženým rozhodnutím a jeho vztah s finanční institucí i finančním poradcem bude pravděpodobně dlouhodobý, což přináší prospěch jemu, pojišťovně i jeho finančnímu poradci.

Co přinese rok 2009?

Rok 2009 však bude v každém případě pro pojišťovny a další subjekty na finančním trhu o něco obtížnější, než na co jsme byli dosud zvyklí. Dojde ke zpomalení ekonomického růstu a dynamiky růstu příjmů. Prostor pro všechny hráče na trhu se zmenší a tudíž se zostří konkurence, a to jak mezi pojišťovnami, tak bankami a dalšími finančními institucemi.
V roce 2009 nás také čekají významné změny v zákonné regulaci pojišťoven a penzijních fondů. To se samozřejmě dotkne i finančních zprostředkovatelů, poradců a jejich klientů. Dojde k přelajnování hřiště. Od 1. ledna také platí nový zákon o pojistné smlouvě, který přináší řadu nových povinností nejenom pro pojišťovny, ale především pro zprostředkovatele. Velmi mne zajímá jak lidé, kteří tvoří pravidla hry na finančních trzích, zareagují na probíhající krizi. Jak se projeví na regulaci krachy velkých firem, u kterých nikdo jejich pád nepředpokládal, pád akcií o více než 50 % a vládní intervence ve výši stovek miliard USD.
Povede to ke zpřísnění regulace finančních trhů obecně? Dojde k většímu sešněrování finančního systému nebo převládne liberální názor, že není užitečné regulaci ještě více posilovat?

Bezhlavá regulace finančních trhů nic nevyřeší

Pokud by vlády globálně opravdu chtěly reagovat na příčiny krize, musely by navrhnout inteligentní regulaci derivátových trhů a zejména tam vnést větší transparentnost a dostupnost informací o uzavřených obchodech. Pak by nebylo možné vyexportovat riziko amerických subprime hypoték napříč finančními trhy na celém světě tak, že ani sofistikovaní institucionální investoři po relativně dlouhou dobu po nákupu cenných papírů s AAA ratingem nevěděli, co si reálně koupili.
To vytváří v současné době na finančních trzích nedůvěru a nervozitu. Nikdo neví, kdo má takzvaně „černého Petra“. Základní úrokové sazby již klesly na minimum, ale na mezibankovních sazbách se tento pokles neprojevil. To znamená, že roste riziková přirážka. Je to jasný důkaz nedůvěry – subjekty nemají dostatek informací, aby mohly posoudit kreditní riziko. Potřebujeme tedy větší transparentnost. Tato opatření však nelze provést rychle a také se tato opatření hůře vysvětlují a demonstrují veřejnosti, takže se nejedná jenom o ekonomickou otázku a její řešení, ale i o politický problém.
Obávám se tedy, že typická reakce zákonodárných orgánů bude dostat finanční sektor pod kuratelu a ještě posílit jeho celkovou regulaci. Tento postup se bohužel lépe vysvětluje voličům. Lze pak snadno ukázat konkrétní „opatření“. Nemusejí však vést k žádoucím výsledkům a často ani nevedou.
K tomuto přesvědčení mě vede i fakt, že na každou předchozí krizi vždy vlády reagovaly další regulací a přesto se krize objevují vždy znovu, a z nových nečekaných směrů. Což nás opět vrací k myšlence, že je potřeba vytvářet kvalitní finanční produkty, které budou distribuovat profesionálně zdatní poradci, kteří dokážou klientovi prodat produkt odpovídající jeho potřebám a náležitě mu jej vysvětlit, aby na konci řetězce byl informovaný, spokojený klient, lépe odolávající následkům krize.

Tagged as: ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.