Pojištovny

Informace z pojištoven

Vienna Insurance Group v České republice

By admin • Feb 27th, 2009 • Category: Kooperativa pojišťovna

* Nárůst pojistného o více než osm procent
* Více než devítiprocentní zvýšení v oblasti životního pojištění

Česká republika patří ke klíčovým trhům Vienna Insurance Group a v roce 1990 byla východiskovým bodem úspěšné expanze do regionu SVE. Úspěšným startem do roku 2009 prokázaly pojišťovací společnosti Vienna Insurance Group na tomto trhu i ve složité době znovu svou schopnost posilovat odbyt. Díky nárůstu o 8,4 procent ve srovnání s lednem předchozího roku dosáhly nekonsolidovaného předepsaného pojistného ve výši téměř 5,9 mld. Kč (205 mil. EUR).1

“V České republice naše pojišťovací společnosti znovu dokazují svou velkou schopnost růstu. Navzdory často vyjadřovaným pochybnostem o pojišťovacím potenciálu v napjatém období zaznamenáváme i zde stálou poptávku po solidních pojišťovacích a zajišťovacích řešeních”, vyjadřuje Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group, své potěšení z pokračujícího trendu.

V lednu 2009 bylo v oblasti neživotního pojištění přijato zhruba 4,5 mld. Kč (156 mil. EUR)2. To odpovídá nárůstu o 8,2 procenta. Potěšující je i vývoj českých koncernových společností v oblasti životního pojištění: v tomto segmentu bylo v důsledku růstu o více než 9 procent zvýšeno nekonsolidované předepsané pojistné na zhruba 1,4 mld. Kč (49 mil. EUR).
Silná pozice na trhu

Vienna Insurance Group dosáhla se svými společnostmi Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group (ČPP) a Pojišťovna České spořitelny, a.s. (PČS) v České republice vynikající 2. místo a je prostřednictvím společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group jako individuálního podniku lídrem trhu v oblasti pojištění průmyslových a podnikových rizik. V segmentu životního pojištění Vienna Insurance Group prostřednictvím PČS výrazně zvýšila svůj podíl na trhu na více než 27 procent. Česká republika je největším trhem Vienna Insurance Group v zemích SVE.
Růstový potenciál soukromého zdravotního pojištění

Vienna Insurance Group zavedením soukromého zdravotního pojištění vsadila na novou podnikatelskou iniciativu v České republice. Skupina Vienna Insurance Group jako inovativní poskytovatel pojišťovacích služeb včas rozeznala velký zájem svých zákazníků o soukromé zdravotní pojištění a rychlým uvedením atraktivní nabídky produktů rozjíždí nový trend na českém pojišťovacím trhu.

“Pojišťovací potenciál českého trhu není ještě zdaleka vyčerpán. Zájem o soukromé zdravotní pojištění to opět potvrzuje”, zdůrazňuje Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group a vysvětluje: “Díky naší nabídce vhodných produktů se naši zákazníci budou moci ještě lépe zajistit. V prodeji těchto produktů vidím velkou příležitost - především v bankovní oblasti ve spolupráci s naším partnerem Erste Group.”

Vienna Insurance Group i letos opět prokáže své postavení silného poskytovatele pojištovacích služeb s výborným prodejem. Možnosti odbytu na českém trhu se díky distribuční dohodě s Erste Group Bank AG a její celostátní síti poboček ještě zvýší.

Distribuční dohoda byla uzavřena v rámci převzetí pojišťovacích aktivit Erste Group Bank AG. PČS v budoucnosti výrazně posílí postavení Vienna Insurance Group na českém pojišťovacím trhu a významně přispěje k rozvoji tohoto klíčového trhu.

1 Číselné údaje odpovídají lokálnímu účetnímu systému
2 Měnový kurz přepočten k: 19. února 2009

Na burze kótovaná Vienna Insurance Group (VIG) se sídlem ve Vídni je jedním z předních pojišťovacích koncernů v zemích střední a východní Evropy. Mimo kmenového trhu v Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím podílu na pojišťovnách aktivní v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Kromě toho má pobočky v Itálii a ve Slovinsku.

Vienna Insurance Group (VIG) je na rakouském trhu zastoupena Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung. Dále vlastní minoritní podíl ve Wüstenrot Versicherung.

Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.