Pojištovny

Informace z pojištoven

Vienna Insurance Group v České republice

By admin • Feb 3rd, 2009 • Category: Kooperativa pojišťovna
  • Silný přirozený růst ve třetím čtvrtletí 2008
  • Jednička na trhu v segmentu pojištění průmyslových a podnikatelských rizik

Česká republika patří1 patří ke klíčovým trhům Vienna Insurance Group. Prvních devět měsíců letošního roku přineslo českým koncernovým společnostem Vienna Insurance Group velmi potěšitelné výsledky: díky růstu o 7,1 procent přijaly nekonsolidované pojistné ve výši zhruba 27,17 mld. CZK. Tím byla poprvé překročena hranice 1 miliardy EUR pojistného.

„Úspěch Vienna Insurance Group v regiónu střední a východní Evropy a tedy i v České republice se v neposlední řadě projevuje výrazným růstem pojistného našich společností za první tři čtvrtletí 2008″, uvedl Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group. „Chtěli bychom i v budoucnu využít výhody našeho lokálního managementu a mezinárodního transferu know-how k dalšímu upevnění a posílení našeho postavení v tomto regionu.”

Za první tři čtvrtletí roku 2008 bylo v oblasti neživotního pojištění přijato pojistné ve výši 20,85 mld. CZK (zhruba 840,07 mil. EUR). To odpovídá nárůstu o 6,3 procent. Potěšitelný je i vývoj českých koncernových společností v oblasti životního pojištění. V tomto segmentu bylo díky nárůstu o 9,7 procent zvýšeno nekonsolidované přijaté pojistné na přibližně 6,32 mld. CZK(zhruba 254,79 mil. EUR).

Silná pozice na trhu

Vienna Insurance Group je se svými společnostmi Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group (ČPP)Pojišťovna České spořitelny, a.s. (PČS) na vynikajícím druhém místě v České republice. Z pohledu obchodního objemu koncernových společností představuje Česká republika v současnosti největší trh Vienna Insurance Group v regionu SVE. Na základě distribuční dohody s Erste Group může koncern dále rozvíjet své distribuční kapacity a ještě lépe využívat šancí na trhu.

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group je na trhu České republiky aktivní v oblasti neživotního i životního pojištění a je lídrem v segmentu pojištění průmyslových a podnikatelských rizik. Je největší koncernovou společností Vienna Insurance Group mimo území Rakouska, v České republice je v řebříčku jednotlivých společností na vynikajícím 2. příčce. Celkově se o její zákazníky stará přes 3 700 pracovníků ve více než 300 pobočkách.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group (ČPP) je součástí koncernu Vienna Insurance Group od roku 2005 a je na českém pojišťovacím trhu více než deset let aktivní v oblasti neživotního i životního pojištění. ČPP zaměstnává přes 970 pracovníků v přibližně 300 pobočkách. Těžištěm činnosti ČPP je pojištění motorových vozidel.

Vynikající distribuční síť

Nejmladším členem Vienna Insurance Group v České republice je Pojišťovna České spořitelny, a.s. (PČS), čtvrtá největší životní pojišťovna na českém pojišťovacím trhu s přibližně 160 zaměstnanci. Vienna Insurance Group získala 95 procent této společnosti v rámci převzetí pojišťovacích aktivit Erste Group Bank AG v září 2008. Pojišťovna České spořitelny, a.s. (PČS) byla založena v roce 1992 a od roku 2004 pracuje pouze v oblasti životního a úrazového pojištění. Odbyt probíhá prostřednictvím 656 poboček České spořitelny, a.s., největší české banky s více než 5 milióny zákazníků, i prostřednictvím externích odbytových sítí se zhruba 250 partnery.

Pojišťovací trh s budoucností

Pojistná hustota dosahuje v České republice v průměru hodnoty 631 USD (výdaje na osobu a rok za pojišťovací služby). I propojištěnost (pojistné v procentech hrubého domácího produktu) ve výši zhruba 3,7 procent dokládá, že zde nadále existuje velký potenciál vyrovnávání se západním trhům (pro srovnání: pojistná hustota EU-15 dosahuje 3.668 USD, propojištěnost EU-15 představuje 9,2 procent). Český pojistný trh dosáhl v roce 2007 objemu pojistného v přibližné výši 132,9 mld. CZK (zhruba 4,8 mld. EUR).

Na burze kótovaná Vienna Insurance Group se sídlem ve Vídni je jedním z předních pojišťovacích koncernů v zemích střední a východní Evropy. Mimo kmenového trhu v Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím podílu na pojišťovnách aktivní v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Kromě toho má pobočky v Itálii a ve Slovinsku.
Koncern je na rakouském trhu zastoupen Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung. Dále vlastní minoritní podíl ve Wüstenrot Versicherung.

1 Číselné údaje odpovídají národní legislativě, bez společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s. (PČS)

Upozornění: Jedná se o překlad z německého jazyka, právně závazná je pouze původní německá verze.

Tagged as:

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.